Friday, October 12, 2007

Marionett och ängel

Han kan allt efter smak och fallenhet betraktas som ett kosmiskt medium, som en förbryllande korsning av marionett och ängel,
som en inverterad panteist eller "panmorfiker" eller som en den medvetna omedvetenhetens motsägelsefulla labyrint /...

Erik Lindegren om Rainer Maria Rilke 1963
ur inledning till Malte Laurids Brigge

No comments: