Saturday, October 27, 2007

Dunkel hieroglyf

Hans gåtfulla symbollandskap låter sig inte diskursivt avläsas utan blott intuitivt fattas, det är landskapet som "dunkel hieroglyf" /...

Hans-Olof Boström om Caspar David Friedrich
Dagens Nyheter 18 januari 2002

No comments: