Saturday, October 27, 2007

Dunkel hieroglyf

Hans gåtfulla symbollandskap låter sig inte diskursivt avläsas utan blott intuitivt fattas, det är landskapet som "dunkel hieroglyf" /...

Hans-Olof Boström om Caspar David Friedrich
Dagens Nyheter 18 januari 2002

Friday, October 26, 2007

Sunday, October 21, 2007

Friday, October 12, 2007

Marionett och ängel

Han kan allt efter smak och fallenhet betraktas som ett kosmiskt medium, som en förbryllande korsning av marionett och ängel,
som en inverterad panteist eller "panmorfiker" eller som en den medvetna omedvetenhetens motsägelsefulla labyrint /...

Erik Lindegren om Rainer Maria Rilke 1963
ur inledning till Malte Laurids Brigge

Wednesday, October 10, 2007

Empty stages


From Robert Fludd's Ars Memoriae, 1619


Sketch for the Globe Theatre based on Fludd. From Frances A. Yates' The Art of Memory.

Friday, October 5, 2007