Saturday, November 17, 2007

Tools and Grammar

/.../Utgångspunkten är en tysk journalfilm från 1926, som handlar om en klosterskola för blinda barn i Stuttgart.
I en scen besöker barnen en kyrkogård, som de sedan får återskapa i klostrets sandlåda. - Klosterskolan syftade
till att stärka de blinda barnens självkänsla genom att stärka deras andra sinnen. På den tiden fanns inte blindskrift
och de enda stället de kunde läsa, var på gravstenar där bokstäverna är urkarvade/.../

ur DN:påstan om Felix Gmelins utställning Tools and Grammar

No comments: