Monday, August 20, 2007

Hyggliga och föraktfulla cirkusbetjänter

Han hade sett alltför många kollegor som "stupat i manegen ... utsläpade ur ljuset av hyggliga och föraktfulla cirkusbetjänter."

Ingmar Bergman citerad i DN, 19 augusti 2007

1 comment:

Emma Svensson said...

prova min blog hahaha. http://www.paustext.blogspot.com